Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Πνεύμα και ύλη, Μυστική δοξασία


Όταν η Μία Πραγματικότητα αφυπνίζεται και εμφανίζεται ως Εκδηλωμένο Σύμπαν, τότε παίρνει δύο όψεις, γίνεται Πνεύμα και Ύλη. Η Δυαδικότητα είναι η πρώτη όψη της Μίας Αιτίας όταν αφυπνίζεται από το Απόλυτο. Εμφανίζεται ως Πνεύμα και Ύλη, τα οποία δεν είναι καταστάσεις διαφορετικές αλλά οι δύο όψεις της Μίας Μοναδικότητας. 
.
Το Πνεύμα εκπροσωπεί τη Συνειδητότητα και η Ύλη είναι η ουσία που δίνει το κάλυμμα ή το σώμα στη συνειδητότητα ή συνείδηση. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ το ένα δίχως το άλλο, δηλαδή το πνεύμα δίχως την ύλη. Οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο σύμπαν είναι πνεύμα + ύλη ή συνειδητότητα καλυμμένη από ένα σώμα. 
 .
Η συνειδητότητα δεν μπορεί να υπάρξει δίχως το όχημα της ύλης, επειδή η συνειδητότητα για να έχει αντίληψη πρέπει κάπου να εστιάζεται. Ενώ η ύλη δίχως τη συνειδητότητα ή το πνεύμα θα παρέμενε άδεια αφαίρεση, δίχως τη δυνατότητα απόκτησης χαρακτηριστικών, εμπειρίας και εξέλιξης. Η ενότητα της ζωής θεμελιώνεται στη ζεύξη πνεύματος και ύλης ή συνειδητότητας και σώματος και αν ποτέ αυτά τα δύο χώριζαν, τότε ο Κόσμος θα μεταβαλλόταν σε χάος.
 .
«Στο Πνεύμα αποδίδεται κάθε εκδήλωση της συνείδησης, ανακλαστικής ή  άμεσης, και της ασυνείδητης σκοπιμότητας….» Μ.Δ. Ι 328
 .
Στη διάρκεια των Πραλαγικών περιόδων (περίοδοι της Μεγάλης Σιωπής ή Θείας Νύχτας), η Κοσμική Σκέψη-Ιδέα δεν υπάρχει, επειδή δεν υπάρχει κανείς να την αντιληφθεί. Για να υπάρξει εκδήλωση συνείδησης, ημι-συνείδησης ή  «ασυνείδητης σκοπιμότητας» - έτσι ονομάζεται ο νόμος ή η συνείδηση βάσει του οποίου κατευθύνεται μια ομάδα ασυνείδητης ή ημι-συνείδητης ζωής – είναι απαραίτητος ένας υλικός φορέας. «… μόνο μέσω κάποιας μοριακής συγκέντρωσης ή συγκρότησης το Πνεύμα ξεχύνεται σε ένα ρεύμα ατομικής ή υπο- συνείδητης υποκειμενικότητας». Μ.Δ. Ι 329
 .
Η Ύλη είναι ο προμηθευτής των σωμάτων και στις επτά διαφοροποιήσεις της. Όταν πρόκειται για καταστάσεις δυνατής αντίληψης, τότε λέγεται ύλη. Όταν πρόκειται για καταστάσεις αφηρημένης αντίληψης, τότε λέγεται ουσία. Η Κοσμική Ουσία ή Ύλη ή Πρακρίτι (σανσκριτικά) προμηθεύει τα σώματα στη Συνείδηση και βρίσκεται μέσα σε όλα τα αντικειμενικά πεδία της Φύσης.


Η Συνείδηση ή το Πνεύμα που είναι δύναμη και αντίληψη και θέληση και επιλογή, δίνει την καθοδηγητική διάνοια και ευφυϊα στη Μονάδα. Πνεύμα και Ύλη είναι η νομοτελειακή αντίθεση, η οποία εγγράφεται αντανακλώμενη πάνω σε όλες τις διαστάσεις του Σύμπαντος. Αντίθεση ή πολικότητα είναι η πρώτη έκφραση που παίρνει η Ζωή για να εκδηλωθεί και βάσει αυτού του νόμου εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες αλλά και οι μικρότερες αντιθέσεις στο εκδηλωμένο σύμπαν. Βάσει του Νόμου της Πολικότητας τα σύμπαντα εμφανίζονται και εξαφανίζονται, το φως δίνει τη θέση του στο σκοτάδι, το κρύο στη ζέστη, το καλό στο κακό, η ζωή στο θάνατο, η εγρήγορση στον ύπνο, κλπ.
 .
Η Ύλη είναι συμπυκνωμένο πνεύμα, ενώ το Πνεύμα είναι αραιή και λεπτότατη ύλη. Το Πνεύμα σε όποιο ένδυμα και αν τυλιχτεί, διατηρεί τις ιδιότητές του. Η Ύλη υποκείμενη σε μια επταπλή διαφοροποίηση, προσφέρει διαφορετικά ενδύματα-καλύμματα στο Πνεύμα-Συνειδητότητα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο πνευματικό τρίμμα για διαφορετικές εμπειρίες εξαιτίας της διαφορετικής του μέθεξης με την ύλη.
 .
Όταν ο Κόσμος βρίσκεται σε Πραλάγια (διάλυση και ύπνο) τότε το διάστημα  πληρούται από την Κοσμική Ουσία που λέγεται Μουλαπρακρίτι και σημαίνει τη ρίζα της ύλης. Μέσα στο Μουλαπρακρίτι συνυπάρχει η Συνειδητότητα-Πνεύμα και η Ουσία-Ύλη, αλλά και τα δύο είναι αδρανή.
 .
Οι ρόλοι τους επανεμφανίζονται σε κάθε μανβανταρική αφύπνιση όπου οι δύο δυνάμεις εμφανίζονται ως χωριστές αλλά αυτό δεν είναι η πραγματικότητα. Το Πνεύμα και η Ύλη είναι οι δύο όψεις της Μίας Πραγματικότητας, το ένα δεν μπορεί να υπάρχει δίχως το άλλο και το ένα δεν είναι κατώτερο ή ανώτερο του άλλου. 


Οι διαφοροποιημένες τους όψεις ξεγελούν την ανθρώπινη αντίληψη, όταν  δηλαδή υπερτερεί η ύλη του πνεύματος ή όταν κυριαρχεί το πνεύμα της ύλης. Όμως οι διαφοροποιήσεις, που είναι το παιχνίδισμα των αντανακλάσεων της Θείας Σκέψης, είναι αυτές που παρέχουν τις επιδιωκόμενες εμπειρίες στις  μονάδες που σε κάθε μανβανταρική εκδήλωση ταξιδεύουν μέσα στο
εκδηλωμένο σύμπαν για να γνωρίσουν εκ του πλησίον αυτές ακριβώς τις
διαφοροποιήσεις, να αντιληφθούν τη ματαιότητά τους και έτσι να
εκτιμήσουν τη Μία Πραγματικότητα.

Επιλογές από  εδώ

Επιλογές, επεξεργασία, επιμέλεια δημοσιεύσεων/αναδημοσιεύσεων Πλωτίνος - Μυσταγωγία-Μυθαγωγία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου