Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Τα ηρωικά πρότυπα ως διδακτικό µέσο


Ως ήρωας χαρακτηρίζεται το πρόσωπο που, έχοντας έρθει αντιµέτωπο µε ένα σοβαρό πρόβληµα, δυσκολία ή σύγκρουση, επιδεικνύει αρετές όπως γενναιότητα, αυτοθυσία, σοφία, ευαισθησία στις ανάγκες των άλλων και τοποθετεί το κοινό συµφέρον υψηλότερα από το ατοµικό. H διερεύνηση της αλτρουιστικής συµπεριφοράς  ανέδειξε ως κρίσιµο παράγοντα επιρροής τα χαρακτηριστικά των σηµαντικών προτύπων.

Είναι ένα πρόσωπο που αξίζει να θαυµάζει και να τιµά κανείς και, ενδεχοµένως, προσπαθεί να µιµηθεί τις πράξεις του. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο πραγµατικό ή µυθικό, σηµερινό ή ιστορικό, οικείο ή µακρινό, κ.τ.λ. Συχνά χαρακτηρίζονται ως ήρωες άτοµα που βρίσκονται στο φως της δηµοσιότητας και αναδεικνύουν µε κάποιον τρόπο τις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης. Οι ήρωες µε τη συµπεριφορά τους εµπνέουν τους ανθρώπους να δουν το καλό που βρίσκεται µέσα τους και να το αναπτύξουν.

Στις µέρες µας τα παιδιά κατονοµάζουν ως ήρωες κυρίως τα πρόσωπα που µε τη στάση τους επηρεάζουν θετικά τις ιστορικές εξελίξεις ή πιστώνονται µε πράξεις αυτοθυσίας και κοινωνικής προσφοράς. Από την άλλη, όµως, τα πρότυπα ρόλων που επιλέγουν είναι κυρίως πρόσωπα της δηµοσιότητας που έχουν διακριθεί για την επαγγελµατική επιτυχία, την οικονοµική ευµάρεια και τη µεγάλη εργατικότητά τους. Όµως, επισηµαίνεται µε έµφαση ότι ο χρόνος καταξιώνει τους ήρωες στη συνείδηση της κοινής γνώµης, ενώ απαλείφει τις εφήµερες διασηµότητες. (προσωπική παρέμβαση = Συνεπώς οι κλασσικοί ήρωες  είναι και οι μόνοι διαχρονικοί – παγκόσμια αρχετυπικά πρότυπα).

Τα ηρωικά πρότυπα µπορεί να χρησιµοποιηθούν µε συστηµατικό τρόπο κατά τη διδασκαλία, ώστε τα παιδιά όχι µόνο να πληροφορούνται για το βίο και τα έργα των ηρώων, αλλά να ενθαρρύνονται ώστε να ταυτιστούν µε κάποιους από αυτούς.

Η χρήση των ηρώων ως διδακτικό µέσο υπερβαίνει τα δεδοµένα, από τις ιστορικές εθνικές και θρησκευτικές περιγραφές, πρότυπα ηρώων και µπορεί να µετατραπεί σε ένα χρήσιµο εργαλείο για τη διδασκαλία της θετικής κοινωνικής συµπεριφοράς, χωρίς τις ηθικολογίες και τους περιορισµούς που θα επέβαλε ένα δεδοµένο θρησκευτικό, φιλοσοφικό ή πολιτικό σύστηµα.

Πλατσίδου Μ. & Μεταλλίδου, Π. (2003). Αξιολόγηση ηρωικής συµπεριφοράς και
προτιµήσεις προτύπων ρόλου από άτοµα ηλικίας 10-19 

Επιλογές, επεξεργασία, επιμέλεια δημοσιεύσεων/αναδημοσιεύσεων Πλωτίνος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου